• Forumda Son Konuşulanlar


 • Hava Somut Mu Soyut Mu?

  tarih03.05.2017 — Genel,

  Hava somuttur...

  Soyut ve somut kavramının tanımından yola çıkarak çok net anlayabilirsiniz;

   

  Somut Nedir: 

  Basit bir ifade ile, beş duyu organımız tarafından algılayabileceğimiz kavramlardır. Yani elle tutabileceğimiz, gözle görebileceğimiz ya da varlığını hissedebileceğimiz kavramlardır.

  Somut kavramlara örnek: masa, sandalye, su, taş, toprak, hava, defter, kâğıt, kalem, silgi, bilgisayar, toprak, kum, elma, armut, dolap vs.

   

  Soyut Nedir:

  Soyut anlamlı sözcükler ise beş duyu organımız ile algılayamadığımız kavramlardır.

  Soyut kavramlara örnek: Sevgi, mutluluk, aşk, üzüntü, neşe, keder, ruh, iyilik, kötülük, insanlık, sinirli vs. Bu sözcükler düşünce yoluyla algılayabileceğimiz kavramları ifade eder.

   

  Hava Neden Somuttur?

  Hava somut bir isimdir;

  Hava kelimesinin somut olmasının sebeplerinden birisi fiziki koşullar altında oluşmasıdır. Sıcaklık ve soğukluk ayrımının hissedilebilir olması ve görülüp ölçülebilir olması bu terimin somut olmasının gerekçeleridir. 

  Soyut isim, beş fiziksel duyunun hiçbirinde hissedilemeyen kavramlara atıfta bulunur. Bilinen, öğrenilen, anlaşılan, düşünülen, duygulara hitap eden kavramlar soyutun genel kategorilerini oluşturur.

  Somut Nedir?

  tarih03.05.2017 — Genel,

  Somut isimlerle soyut isimler arasındaki farkı bilmek ister misiniz?

  Somut isimler beş duyunuzla deneyimleyebileceğiniz şeylerdir; görme, koku, işitme, tat ve dokunma. Öte yandan soyut isimler, fikir, his ve kavramlara atıfta bulunur...

  Somut isimler tekil veya çoğul biçimde olabilir.

  Örnek: Çiçek, ayı, müzik, Niagara Şelalesi, pasta, tütsü, kasırga, ahır, süt, takım, Bağımsızlık Bildirgesi, losyon, yıldızlar, Avrupalılar, su, Big Ben, koloni ve araba...

  Somut Nedir?

  Soyut Kavramlara Örnekler

  tarih03.05.2017 — Genel,

  İsimler soyut veya somut olabilir. Somut isimleri beş duyunuzdan birisiyle algılayabilirken soyut kavramlar maddi olmayan şeylere atıfta bulunurlar.

  Soyut kavramlar;  eylemler, hisler, idealler, kavramlar ve nitelikler gibi soyut olan şeyleri ifade eder.

  Örnekler;

  Genel Soyut İsimler - Kavramlar
  İnsan Nitelikleri veya Özelliklerine Ait Soyut Kavramlar

       Güzellik
       Cesaret
       Parlaklık
       Acımasızlık
       Sakin
       Hayır
       Soğukluk
       Merhamet
       Güven
       Hoşnutluk
       Cesaret
       Merak
       Dedication
       Belirleme
       Benlik
       Zerafet
       Coşku
       İmrenme
       Kötülük
       Korku
       Cömertlik
       İyilik
       Nezaket
       Kin
       Dürüstlük
       Onur
       Umut
       Alçak gönüllülük

  Soyut İsimlere Örnekler

  tarih03.05.2017 — Genel,

  Soyut İsimlere Örnekler

  Soyut isimlere örnek vermeden önce kısaca tanımına bakalım;

  Soyut nedir?  Beş duyu organımızdan her hangi biriyle  algılayamadığımız, maddesi olmayan ve bu isimleri varlıkları inançla ve his ile bilinen kavram ve varlıklara soyut denir.

  Hisler
  Kaygı
  Karışıklık
  Korku
  Ağrı
  Zevk
  Memnuniyet
  Duyarlılık
  Stres
  Sempati
  Sıcaklık

  Durumlar
  Olmak (Varoluş)
  Kaos
  Hürriyet
  Özgürlük
  Lüks
  Sefalet
  Sinirlilik
  Açıklık
  Barış
  Karamsarlık

   

  Centos - Sistem bütünlüğü denetimi değiştirilmiş bir sistem dosyası algıladı

  tarih14.04.2017 —

  Centos işletim sisteminizde "

  System Integrity checking detected a modified system file" başlıklı uyarı maili aldıysanız sisteminizin güncel olmadığı anlamına gelmektedir. Acil olarak kernel güncellemesi ve cpanel güncellemesi yapmanız gerekiyor.

  İlk olarak centos işletim sistemini güncelleyiniz. SSH üzerinden;

  yum update

  Sonrasında da cpanel güncellemesi yapınız;

  /usr/local/cpanel/scripts/upcp --cron

  -------------------------

  Gelen uyarı mailinin içeriği;

  Sistem bütünlüğü denetimi değiştirilmiş bir sistem dosyası algıladı

  System Integrity checking detected a modified system file

  The following list of files have FAILED the md5sum comparison test. This means that the file has been changed in some way. This could be a result of an OS update or application upgrade. If the change is unexpected it should be investigated:

  /usr/bin/[: FAILED
  /usr/bin/a2p: FAILED
  /usr/bin/ab: FAILED
  /usr/bin/abrt-action-analyze-backtrace: FAILED
  /usr/bin/abrt-action-analyze-c: FAILED
  /usr/bin/abrt-action-analyze-oops: FAILED
  /usr/bin/abrt-action-analyze-python: FAILED
  /usr/bin/abrt-action-generate-backtrace: FAILED
  /usr/bin/abrt-action-generate-core-backtrace: FAILED
  /usr/bin/abrt-action-save-package-data: FAILED
  /usr/bin/abrt-action-trim-files: FAILED
  /usr/bin/abrt-cli: FAILED